رنگها در پرینتر و ۵ عامل که بر روی کیفیت چاپ در پرینترهای رنگی تاثیر می گذارد