نحوه کار دستگاه فتوکپی و فرق دستگاه کپی آنالوگ و دیجیتال در چیست